Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. e 2015 2014
Hankintameno tilikauden alussa 325 321
Lisäykset 0 34
Vähennykset -28 -30
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 296 325
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
6 Muut osakkeet ja osuudet
2015 Arvonmuutokset 2014 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet 248 12 -12 85 1 4
7 Sijoitusten muut saamiset
2015 Arvonmuutokset 2014 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Joukkovelkakirjalainat 111 0 -2 35 1 -3
8 Muut saamiset
Milj. e 2015 2014
Kauppahintasaamiset 5 9
Johdannaiset 6 6
Muut 8 4
Yhteensä 18 19
9 Siirtosaamiset
Milj. e 2015 2014
Siirtyvät korot 38 37
Johdannaiset 15 28
Muut 1 -
Yhteensä 53 65