Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sampo Oyj:n tuloslaskelma

Sampo Oyj:n tuloslaskelma
Milj. e Liite 2015 2014
Liiketoiminnan muut tuotot 1 18 15
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -17 -17
Henkilösivukulut
Eläkekulut -2 -2
Muut henkilösivukulut -1 -0
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -0 -0
Liiketoiminnan muut kulut 2 -12 -13
Liikevoitto -14 -18
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 696 697
Tuotot muista osuuksista 538 372
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 16 17
Muilta 12 5
Muut tuotot ja kulut sijoituksista -5 1
Muut korkotuotot 36 41
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 0
Muille kuin saman konsernin yrityksille -74 -87
Valuuttatulos 23 22
Voitto ennen veroja 1 229 1 050
Tuloverot
Tilikauden verot -0 -
Aikaisempien tilikausien verot 0 -0
Laskennalliset verot -0 -
Tilikauden voitto 1 228 1 050