Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Hallinnointi

Sampo-konserni noudatti vuonna 2015 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Arvopaperimarkkinayhdistys hyväksyi 1.10.2015 uuden hallinnointikoodin, joka tuli voimaan 1.1.2016 alkaen korvaten näin vanhemman hallinnointikoodin. Uusi hallinnointikoodi on luettavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Sampo Oyj noudattaa uutta hallinnointikoodia 1.1.2016 alkaen. Yrityksille on annettu vapaaehtoisesti mahdollisuus noudattaa uuden hallinnointikoodin mukaista raportointia kokonaan tai osittain jo 31.12.2015 päättyvällä tilikaudella, mutta Sampo noudattaa vuoden 2015 raportoinnissaan vanhaa hallinnointikoodia, koska uusi hallinnointikoodi sen sallii.

Sampo julkaisee vuosittain listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen (Corporate Governance Statement). Selvitys julkaistaan Sammon vuosikertomuksen yhteydessä maaliskuussa 2016. Selvitys on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/selvitys. Konsernin hallinnoinnista on lisätietoa saatavilla myös vuosikertomuksen Hallinnointi-osiossa.