Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Vakuutusriskit

Tytäryhtiöt If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life toimivat pääosin eri liiketoiminta-alueilla ja näin ollen niiden vakuutusriskit ovat erilaiset. Keskeisin yhteinen riskitekijä on eliniänodote Suomessa, joka vaikuttaa molempien yhtiöiden vastuuvelkaan.

Normaaleissa olosuhteissa liiketoiminnoissa ei ole olennaisia riskikeskittymiä, ja näin ollen nämä liiketoiminta-alueet tuovat pikemmin hajautusetuja kuin aiheuttavat riskikeskittymiä. Tämän vuoksi vakuutusriskejä voidaan käsitellä vain yhtiötasolla.

Vakuutusriskejä koskevat riskimääritelmät löytyvät liitteestä 2 (Riskien määritelmät).