Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Henkivakuutus­toiminnan tunnusluvut

Voitto ennen veroja
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Liikekustannussuhde, %
+liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta
+korvausten selvittelykulutx 100 %
kuormitustulo
Vakavaraisuuspääoma (IFRS)
+oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
±sijoitusten arvostuserot
-aineettomat hyödykkeet
+pääomalainat
-lähitulevaisuudessa todennäköisesti realisoituvat laskennalliset verot
(sis. käyvän arvon rahaston sekä voittovarojen laskennalliset verot)
±muut asetuksella säädetyt erät
Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta (IFRS)
+vakavaraisuuspääomax 100 %
+velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
-jälleenvakuuttajien osuus vakuutusveloista
-75 % sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten veloista