Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Nordea

Pohjoismaiden taloudet kehittyivät vuonna 2015 eri tahtiin. Ruotsissa kasvu oli lähes Euroopan nopeinta, kun taas Suomessa yritettiin päästä takaisin kasvu-uralle. Norjassa kasvu hidastui lähinnä Manner-Norjan taloudessa. Tanskassa kasvu puolestaan kiihtyi ja kiinteistöjen hinnat nousivat.

Vuosikertomus 2015
(englanniksi)

Vastuullisuusraportti 2015
(englanniksi)

Näissä markkinaoloissa Nordean tuotot kasvoivat 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna, pois lukien kertaluonteiset erät. Kulut pienenivät ja luottojen laatu parani. Liikevoitto kasvoi 7 prosenttia ja oman pääoman tuotto nousi 12,3 prosenttiin.

Nordea luo arvoa asiakkailleen

Vähittäispankissa digitalisaatio vaikutti edelleen merkittävästi liiketoimintaan. Nordean asiakkaat lisäävät yhä enemmän verkko- ja mobiilipalvelujen käyttöä ja arvostavat helppokäyttöisiä verkkotapaamisia. Joka seitsemäs asiakastapaaminen järjestetään nyt verkossa. Nordea on ottanut käyttöön uusia digipalveluja, kuten mobiilipankin, johon voi kirjautua sormenjäljellä ja jossa voi tunnistautua etukäteen pikaviestikeskusteluja ja puhelinsoittoja varten.

Suurasiakkaista ja pääomamarkkinoista vastaavalla liiketoiminta-alueella asiakastoiminta oli vakaata kireästä kilpailusta huolimatta. Nordea vahvisti asemaansa johtavana yritysten ja yhteisöjen kumppanina Pohjoismaissa. TNS SIFO Prospera palkitsi Nordean osaketutkimuksen ja välitystoiminnan Pohjoismaiden parhaana. Lisäksi Greenwich nimesi Nordean pankiksi, jolla on laajin yritysasiakaskunta.

Varallisuudenhoidon asiakkaat olivat edelleen erittäin kiinnostuneita Nordean sijoitustuotteiden laajasta valikoimasta. Nordea oli myynnillä mitattuna Euroopan kahdeksanneksi suurin rahastojen tarjoaja vuonna 2015. Nordea sai hoidettavakseen uutta varallisuutta nettomääräisesti 15 miljardia euroa. Uuden varallisuuden nettomäärää kasvattivat kaikki varallisuudenhoidon osa-alueet eli pohjoismaiden vähittäismarkkinoille suunnatut rahastot, Private Banking, henki- ja eläkevakuutus, Global Fund Distribution ja yhteisöasiakkaat.

2016–2018: siirtymävaihe kohti ”yhtä Nordeaa”

Kolme seuraavaa vuotta muodostavat siirtymävaiheen, jonka aikana Nordea toteuttaa muutosohjelman ja luo aidosti digitaalisen pankin. Muutos perustuu asiakkaiden asiointitapojen muutoksiin, uuteen teknologiaan ja sääntelyn vaatimuksiin.

Nordea käynnistää useita hankkeita nopeuttaakseen siirtymävaihetta. Toimet ajoittuvat vuosille 2016–2017, ja ne alkavat tuottaa tulosta vuoden 2016 lopulla. Näin Nordea pystyy jatkamaan investointeja osaamiseen, tuotteisiin ja tietotekniikkaan. Koska vuosina 2017–2018 tehdään huomattavia investointeja, kulut alkavat pienentyä nettomääräisesti vasta vuodesta 2019 lähtien.

Kun tähän lisätään peruspankkijärjestelmään tehtävät investoinnit, muutosohjelman tuloksena on entistä tehokkaampi ja selkeämpi rakenne sekä yksinkertaisempi hallinto, joista hyötyvät Nordean asiakkaat, henkilöstö ja sijoittajat. Näin konsernista tulee aidosti "yksi Nordea".

Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.