Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Omistusyhteisö

Sampo Oyj hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.12.2015 noin 21,2 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö.

Tulos Omistusyhteisö, 2015
Tulos
Omistusyhteisö, 2015
Milj. € 2015 2014 Muutos, %
Sijoitustoiminnan nettotuotot 76 29 165
Liiketoiminnan muut tuotot 18 15 19
Henkilöstökulut -20 -20 1
Liiketoiminnan muut kulut -12 -12 -6
Rahoituskulut -63 -23 176
Osuus osakkuusyritysten voitosta 751 680 10
Tulos ennen veroja 749 669 12
Muutos
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 57 57 0

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 749 miljoonaa euroa (669), josta 751 miljoonaa euroa (680) tuli Nordean vuoden 2015 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki -1 miljoonan euron tuloksen (12). Ruotsin kruunun vahvistuminen kasvatti raportoituja rahoituskuluja 12 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Vahvistuminen vaikutti erityisesti viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. 

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 7,3 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo 31.12.2015 oli 8,7 miljardia euroa eli 10,15 euroa osaketta kohti. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.