Sivu lisätty tulostettavaksi ()

If Vahinkovakuutus

Vuonna 2015 kilpailu pohjoismaisilla vakuutusmarkkinoilla jatkui kovana ja kiristyneet makrotaloudelliset olosuhteet vähensivät talouskasvua yleisesti. Ifin yhdistetty kulusuhde vuonna 2015 oli 85,4 (87,7) prosenttia, mikä on yhtiön kaikkien aikojen paras yhdistetty kulusuhde. Vakuutustekninen tulos kasvoi 657 (588) miljoonaan euroon ja tulos ennen veroja 960 (931) miljoonaan euroon.

Vuosikertomus 2015
(englanniksi)

Ympäristöraportti 2015
(englanniksi)

Maailmantalouden epävarmuus jatkui vuonna 2015, ja korkotaso pysyi alhaisena. Tällaisessa toimintaympäristössä vahinkovakuutusyhtiön tärkeimpiä menestystekijöitä ovat terve ja kannattava ydinliiketoiminta, nykyisten asiakkaiden pitäminen ja uusasiakashankinta. Ifillä on erinomaiset edellytykset vastata näihin haasteisiin, koska se on alansa markkinajohtaja, jolla on pitkäjänteinen toimintastrategia ja vankka pohjoismaisten markkinoiden tuntemus. Kilpailijoihin verrattuna If pyrkii tarjoamaan ylivoimaisen asiakaskokemuksen ja säilyttämään kilpailukykynsä pitämällä toimintansa tehokkaana.

Yhdistetty kulusuhde vuosineljänneksittäin If Vahinkovakuutus


 

Ifin maksutulo kasvoi 0,4 (1,7) prosenttia vuonna 2015. Maksutuloa kasvatti tärkeimpien kumppanuussopimusten uudistaminen ja kehittäminen sekä hyvin sujunut uusien autojen myynti.

Ifin strategisena tavoitteena on olla alansa johtava digitaalisten palveluiden tarjoaja. Tämän tavoitteen mukaisesti yhtiö jatkoi digitalisointi-investointejaan myös vuonna 2015. Verkkokaupan toimintoja parannettiin ja yksinkertaistettiin sekä responsiiviset eli päätelaitteen näyttöön skaalautuvat verkkosivustot otettiin käyttöön. Lisäksi myyntiin ja vakuutuksen jatkamiseen liittyviä prosesseja optimoitiin. Vuonna 2015 Ifin verkkomyynti kasvoi yli 20 prosenttia, ja henkilöasiakkaiden korvaushakemuksista tehdään verkossa jo noin 40 prosenttia. Lisäksi 30 prosenttia kaikista yhtiön asiakkaista käyttää sähköisiä palveluja eli vastaanottaa kaikki vakuutusasiakirjansa ja -laskunsa sähköisesti. Nämä toimet ovat parantaneet asiakastyytyväisyyttä entisestään. Asiakaspalaute korvauskäsittelystä on niin ikään parantunut yhä. Näin toimii siis Ifin asiakaslupaus ”Ole huoletta. Me autamme.”

Verkkomyynti maittain If Vahinkovakuutus, 2015
Verkkomyynnin kasvu Pohjoismaissa If Vahinkovakuutus

Vuonna 2015 If jatkoi myös edistyksellisen pohjoismaisen IT-perusjärjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmä korvaa kaikkien neljän If-maan aiemmat, paikalliset järjestelmät. Muutoksen odotetaan tuottavan merkittäviä synergiaetuja sekä pohjoismaisella tasolla että eri liiketoiminta-alueilla.

Solvenssi II -säännökset astuivat voimaan 1.1.2016. If on valmistautunut hyvin ja noudattaa jo Solvenssi II:n periaatteita. Ifillä on vahva pääomapohja, hyvät raportointijärjestelmät, hyvä sisäinen valvonta ja riskipohjainen johtamismalli. Standard & Poor’s on vahvistanut Ifin A-luottoluokituksen eli vakaat näkymät ja Ifin vahvan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM).