Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Milj. e Liite 1-12/2015 1-12/2014
Vakuutusmaksutulo 1 8 5 522 5 544
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 10 18 998 898
Liiketoiminnan muut tuotot 46 32
Korvaukset 3 8 -3 917 -3 771
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 4 -502 -489
Henkilöstökulut 5 -438 -603
Liiketoiminnan muut kulut 6 8 -545 -558
Rahoituskulut 10 -68 -29
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 14 793 735
Tilikauden voitto ennen veroja 1 888 1 759
Verot 21 22 23 -232 -220
Tilikauden voitto 1 656 1 540
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi 23 24
Muuntoerot -35 -174
Myytävissä olevat rahoitusvarat -106 72
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 16 -168
Verot 21 -15
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -103 -285
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 14 -101
Verot -3 26
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 11 -76
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 1 564 1 179
Osakekohtainen tulos (eur) 9 2,96 2,75