Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Yritysvastuu

Sampo-konsernin yritysvastuutoiminta keskittyy tytäryhtiöihin, jotka vastaavat asiakassuhteista ja joissa työskentelee 99 prosenttia konsernin henkilöstöstä. 

Vahinko- ja henkivakuutustytäryhtiöiden toiminnot eroavat toisistaan merkittävästi, ja samalla niiden yritysvastuuta edistävät toimenpiteet eroavat suuresti toisistaan. Näin ollen tytäryhtiöillä on omat niiden toimintojen erityispiirteitä heijastavat yritysvastuun raportointimallinsa. Sampo jatkoi konsernitason yritysvastuuraportointimallin kehittämistä odotellessaan viranomaisten päätöksiä raportointivaatimuksista. 

Ifin toimintaa ohjaa tiukka ympäristöpolitiikka. Tämän mukaisesti pyritään aina löytämään ympäristöystävällisin ratkaisu asiakkaille, toimittajille ja yhteistyökumppaneille sekä yhtiölle itselleen. Lisätietoja Ifin ympäristövastuutoiminnasta on saatavilla maaliskuussa 2016 julkaistavasta englanninkielisestä ympäristöraportista (The If Environmental Report 2015), joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/ymparistoraportti

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen liiketoiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä taloudellisten riskien suojaamiseen. Keskeinen osa Mandatum Lifen yritysvastuuta on oman liiketoiminnan menestys, joka mahdollistaa asiakkaiden ja henkilöstön elämän parantamisen ja helpottamisen. 

Vuoden 2015 aikana Mandatum Lifen yritysvastuun painopiste on ollut erityisesti vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen edistämisessä. Vastuullisessa sijoittamisessa keskeisenä teemana on ollut sijoittajien tärkeä rooli ympäristöä koskevien haasteiden, kuten ilmaston lämpenemisen, ratkaisemisessa. 

Osana taloudellista vastuutaan Sampo-konsernin yhtiöt huolehtivat toimintansa jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa. Keskeinen osa taloudellista vastuuta on huolellinen riskienhallinta. Sampo-konsernin riskienhallinnasta on lisätietoja saatavilla Sammon vuoden 2015 vuosikertomuksen Riskienhallinta-osiosta.