Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Vahinkovakuutus­toiminnan tunnusluvut

Voitto ennen veroja
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Riskisuhde, %
+korvauskulut
-korvausten käsittelykulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot
Toimintakulusuhde, %
+liikekulut
+korvausten käsittelykulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot
Vahinkosuhde, %
korvauskulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua, %
korvauskulut ilman perustekorkokuluax 100 %
vakuutusmaksutuotot
Liikekulusuhde, %
liikekulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot
Yhdistetty kulusuhde, %
vahinkosuhde + liikekulusuhde
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %
vahinkosuhde ilman perustekorkokulua + liikekulusuhde
Vakavaraisuuspääoma (IFRS)
+oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
±sijoitusten arvostuserot
-aineettomat hyödykkeet
+pääomalainat
-lähitulevaisuudessa todennäköisesti realisoituvat laskennalliset verot
±muut asetuksella säädetyt erät
Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta (IFRS)
+vakavaraisuuspääomax 100 %
+velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
-jälleenvakuuttajien osuus vakuutusveloista
Vastuunkantokyky (IFRS), %
vakavaraisuuspääomax 100 %
vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta