Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Henkilöstö

Sampo-konserni toimii alalla, jossa lisäarvoa luodaan tehokkaalla operatiivisella toiminnalla, jatkuvalla uudistumisella ja työntekijöiden osaamisella. Hyvät ja tehokkaat toimintatavat ylläpitävät luottamusta ja auttavat vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Henkilöstöstrategiamme kulmakivi on alan parhaiden osaajien rekrytointi ja kehittäminen. Asiantuntevan, luovan ja sitoutuneen henkilöstön ansiosta pystymme säilyttämään etumatkaa kilpailijoihin. Tyytyväisyyskyselyt myös osoittavat, että olemme onnistuneet tarjoamaan inspiroivan työpaikan, johon henkilöstö on sitoutunut.

Sampo-konsernin palveluksessa oli vuonna 2015 keskimäärin 6 755 henkilöä (6 739). Vahinkovakuutus on konsernin suurin liiketoiminta-alue ja sen osuus koko konsernin henkilöstömäärästä oli 91 prosenttia (6 176 työntekijää). 8 prosenttia henkilöstöstä työskenteli henkivakuutustoiminnassa ja 1 prosentti emoyhtiö Sampo Oyj:ssä.

Henkilöstö keskimäärin yhtiöittäin Sampo-konserni, 2015

Maantieteellisesti henkilöstö jakautui vuoden 2015 aikana siten, että Suomessa työskenteli 33, Ruotsissa 27 ja Norjassa 20 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maissa, Tanskassa ja muissa maissa työskenteli 20 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstö keskimäärin maittain Sampo-konserni, 2015
Henkilöstön palvelusvuodet Sampo-konserni, 2015