Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Osakkeenomistajat

Sampo Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 31.12.2015 mennessä 84 102 osakkeenomistajaan (82 817). Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä oli noin 1,2 (1,3) prosenttia osakkeista. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus nousi 60,96 prosenttiin (59,84) osakemäärästä ja 60,45 prosenttiin äänistä (59,33).

 Osakkeenomistajat Sampo Oyj, 31.12.2015
A- ja B-sarjat Osakkeiden lukumäärä Osakkeista, % Äänistä, %
Solidium Oy 66 657 360 11,90 11,80
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma 35 548 420 6,35 6,29
Wahlroos Björn 11 764 687 2,10 2,08
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 791 000 0,86 0,85
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva *) 4 370 870 0,78 1,62
Valtion Eläkerahasto 3 860 000 0,69 0,68
Schweitzerische Nationalbank 2 931 515 0,52 0,52
Folketrygdfondet 1 989 165 0,36 0,35
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 950 000 0,35 0,35
Kuntien eläkevakuutus 1 632 993 0,29 0,29
Sijoitusrahasto Nordea Suomi 1 616 500 0,29 0,29
Svenska litteratursällskapet i Finland 1 601 800 0,29 0,28
ODIN Norden c/o ODIN Forvaltning AS 1 062 875 0,19 0,19
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 900 000 0,16 0,16
Nordea Nordenfonden 876 868 0,16 0,16
OP-Delta-sijoitusrahasto 802 886 0,14 0,14
Oslo Pensjonsforsikring AS 752 000 0,13 0,13
Juselius Sigrid Stiftelse 701 400 0,13 0,12
Nordea Allemansfond Alfa 514 175 0,09 0,09
SR Danske Invest Suomi Yhteisöosake 508 637 0,09 0,09
Hallintarekisteröidyt yhteensä 332 572 627 59,39 58,88
Muut yhteensä 82 594 222 14,75 14,62
Yhteensä 560 000 000 100,00 100,00
*) A-sarjan osakkeita 3 170 870 kpl ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kpl.
Osakeomistus sektoreittain Sampo Oyj (A- ja B-sarjojen osakkeet), 31.12.2015
Sektori Osakkeita yhteensä %
Yritykset 76 487 039 13,66
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14 420 782 2,58
Julkisyhteisöt 49 709 659 8,88
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 495 404 2,05
Kotitaloudet 59 514 668 10,63
Ulkomaiset ja hallintarekisteröityneet 341 402 788 60,96
Yhteistilillä 6 969 660 1,24
Yhteensä 560 000 000 100,00

Sampo Oyj vastaanotti vuonna 2015 kaikkiaan yhdeksän Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista liputusilmoitusta, joiden mukaan BlackRock, Inc.:n (veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai rahoitusinstrumenttien kautta omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli joko laskenut alle viiden (5) prosentin tai noussut yli viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Oheisessa taulukossa on esitetty ilmoitetut omistusmuutokset. Muita liputusilmoituksia ei saatu.

Ilmoituksen päivämäärä% osakkeista% äänioikeuksista
4.8.2015alle 5alle 5
3.9.2015yli 5 (5,02)alle 5
7.9.2015yli 5 (5,05)yli 5 (5,00)
8.10.2015yli 5 (5,03)alle 5
9.10.2015alle 5alle 5
27.11.2015yli 5 (5,02)alle 5
30.11.2015alle 5alle 5
11.12.2015yli 5 (5,00)alle 5
14.12.2015alle 5alle 5

Sammon 27.11.2015 vastaanottama ilmoitus liittyi EU:n avoimuusdirektiivin muutoksen voimaantuloon. 

Sampo Oyj on vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vastaanottanut vielä kuusi liputusilmoitusta BlackRock Inc.:iltä ja sen rahastoilta. 25.1.2016 päivätyn ilmoituksen mukaan näiden omistus Sampo Oyj:n kaikista osakkeista oli noussut 5,04 prosenttiin kaikista osakkeista, 26.1.2016 päivätyn ilmoituksen mukaan omistus oli puolestaan laskenut alle 5 prosentin, 29.1.2016 omistus oli noussut yli 5 prosenttiin (5,02), 1.2.2016 jälleen laskenut alle 5 prosentin, 3.2.2016 noussut yli 5 prosenttiin (5,03) ja 4.2.2016 laskenut jälleen alle 5 prosentin. Osakkeisiin tai niihin oikeuttaviin rahoitusvälineisiin liittyvät äänioikeudet olivat koko ajan pysyneet alle viidessä (5) prosentissa kaikista Sammon osakkeisiin liittyvistä äänistä. 

Liputusilmoituksiin liittyvät yksityiskohdat ovat nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/liputukset. 

Oheisessa taulukossa on esitetty hallituksen ja johtoryhmän Sampo-omistukset. Vuoden 2015 lopussa Sammon hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat suoraan tai välillisesti 11 891 850 (11 924 379) Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänistä oli 2,1 prosenttia (2,1). 

Sammon johtoryhmän ja heidän lähipiirinsä omistuksessa oli suoraan tai epäsuorasti 771 156 (793 741) osaketta, mikä oli 0,1 prosenttia (0,1) osakemäärästä ja äänistä. 

Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh myi 54 390 Sammon A-osaketta 6.11.2015.

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset Sampo Oyj, 31.12.2015 ja 31.12.2014
Hallitus 31.12.2015 31.12.2014
Wahlroos 11 864 687 11 863 986
Palin-Lehtinen 4 490 3 975
Brunila 8 848 8 406
Fagerholm 1 682 1 254
Grate Axén 4 317 3 747
Mattila 4 694 4 287
Murto 422 -
Sørlie 2 710 2 247
Vuoria - 36 477
Yhteensä 11 891 850 11 924 379
Hallituksen omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 2,1 % 2,1 %
Hallituksen äänimäärä, % 2,1 % 2,1 %
Johtoryhmä 31.12.2015 31.12.2014
Stadigh 251 795 285 693
Alsaker 16 472 10 380
Johansson 43 757 57 013
Lapveteläinen 231 745 246 137
Magnusson 22 860 22 037
Martinsen 36 652 30 800
Niemisvirta 65 293 58 404
Thorsrud 35 926 29 554
Vuorinen 27 904 21 662
Wennerklint 38 752 32 061
Yhteensä 771 156 793 741
Johtoryhmän omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 0,1 % 0,1 %
Johtoryhmän äänimäärä, % 0,1 % 0,1 %