Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
1 Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. e 2015 2014
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 18 15
Yhteensä 18 15
2 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2015 2014
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta -0 -0
Muut kulut -11 -11
Yhteensä -12 -13
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
3 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2015 2014
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot -0,2 -0,2
Muut palkkiot -0,0 -0,0
Yhteensä -0,2 -0,2
4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. e 2015 2014
Saadut osingot yhteensä 1 235 1 068
Korkotuotot yhteensä 64 63
Korkokulut yhteensä -74 -87
Myyntivoitot yhteensä 17 4
Myyntitappiot yhteensä -5 -1
Valuuttatulos 23 22
Muut -18 -2
Yhteensä 1 243 1 067