Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
15 Eläkevastuut
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
16 Vuokravastuut
Milj. e 2015 2014
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 0 1
Yhteensä 1 2