Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

1 Vakuutusmaksutulo
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 464 4 550
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 95 84
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 4 559 4 634
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -181 -170
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 4 378 4 464
Vakuutusmaksuvastuun muutos -39 -3
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta 5 -3
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -34 -6
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto 4 344 4 457
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimuksista
Vakuutussopimukset 723 658
Jälleenvakuutussopimukset 2 4
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 725 661
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 720 656
Sijoitussopimukset 424 449
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä 1) 1 144 1 105
Segmenttien väliset eliminoinnit - -24
Konserni yhteensä 5 522 5 544
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä no 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 146 143
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 575 513
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 2 2
Yhteensä 723 658
Jälleenvakuutussopimukset 2 4
Sijoitussopimuksista
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 30 1
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 394 448
Yhteensä 424 449
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä 1 149 1 110
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 144 1 105
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 287 282
Kertamaksut, vakuutussopimukset 436 375
Kertamaksut, sijoitussopimukset 424 449
Yhteensä 1 147 1 106