Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

3 Korvauskulut
Vahinkovakuutustoiminta
2015 2014
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto
Vahinkovakuutus
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 607 17 -1 590 -1 643 14 -1 629
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -691 20 -672 -695 15 -680
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -574 12 -562 -594 11 -583
Korvausten selvittelykulut -8 - -8 -8 - -8
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -1 - -1 -3 - -3
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -2 881 48 -2 833 -2 943 41 -2 902
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 011 45 -966 -1 199 181 -1 019
Eläkemuotoiset korvaukset -204 -0 -204 -261 0 -260
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 635 -26 609 798 -183 615
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 516 -16 500 687 -21 666
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -64 3 -61 26 -24 2
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset -2 618 61 -2 557 -2 843 195 -2 648
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -132 - -132 -127 - -127
Maksetut korvaukset yhteensä -2 750 61 -2 689 -2 969 195 -2 774
Korvausvastuun muutos
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -56 -6 -62 103 -168 -65
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -127 -4 -131 -88 -10 -98
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -11 -0 -11 37 0 37
Korvausten selvittelykulut -1 - -1 -3 - -3
Korvausvastuun muutos yhteensä -195 -10 -205 50 -178 -128
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -2 945 51 -2 894 -2 919 17 -2 902
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2015 korvausvastuu oli 261 milj. euroa (257). Diskonttaamaton määrä oli 351 milj. euroa (388). Valuuttakurssimuutokset vähensivät diskontattua korvausvastuuta noin 6 milj. euroa. Todellista nousua oli 8 milj. euroa diskonttauskoron tippuessa 2 prosentista 1,5 prosenttiin.
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%):
2015 2014
Ruotsi 2,01 % 1,75 %
Suomi 1,50 % 2,00 %
Tanska 1,71 % 1,47 %
Henkivakuutustoiminta
Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -47 -45 2 1 -45 -44
Muut vakuutukset -0 -0 -0 -12 -1 -12
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -183 -177 14 0 -170 -177
Yhteensä -231 -223 16 -11 -215 -233
Eläkevakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -397 -350 -19 35 -417 -316
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -15 -13 -21 -23 -36 -36
Yhteensä -412 -364 -40 12 -453 -351
Jälleenvakuutus -0 -1 -0 1 -1 0
Vakuutussopimukset yhteensä -644 -587 -25 3 -669 -584
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3 0 -0 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä -641 -585 -25 3 -666 -582
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -0 -0 - - -0 -0
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -358 -294 - - -358 -294
Sijoitussopimukset yhteensä -358 -294 - - -358 -294
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -999 -879 -25 3 -1023 -876
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Takaisinostot -8 -8
Kuolemantapauskorvaukset -19 -21
Säästösummien takaisinmaksut -10 -5
Vahingonselvittelykulut 0 -0
Muut -10 -10
Yhteensä -48 -45
Sijoitussidonnainen henkivakuutus
Takaisinostot -132 -114
Kuolemantapauskorvaukset -41 -50
Säästösummien takaisinmaksut -10 -13
Vahingonselvittelykulut 0 -0
Yhteensä -183 -177
Eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -386 -319
Takaisinostot -6 -25
Kuolemantapauskorvaukset -5 -6
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Yhteensä -397 -350
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -1 -
Takaisinostot -11 -10
Kuolemantapauskorvaukset -3 -3
Muut -0 -0
Yhteensä -15 -13
Jälleenvakuutussopimukset -0 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -644 -587
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä -641 -585
Sijoitussopimukset
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -375 -316
Säästösummien takaisinmaksut 17 22
Yhteensä -358 -295
Sijoitussopimukset yhteensä -358 -295
Maksetut korvaukset, brutto -1 001 -882
Maksetut korvaukset, netto -999 -879
Segmenttien väliset eliminoinnit - 8
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä -3 917 -3 771