Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

6 Liiketoiminnan muut kulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Tietohallintokulut -114 -101
Muut henkilöstökulut -15 -15
Markkinointikulut -38 -42
Poistot -9 -15
Vuokrat -45 -48
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos -5 -14
Ensivakuutuksen palkkiot -167 -171
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 14 14
Muut -98 -111
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -477 -502
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Tietohallintokulut -17 -14
Muut henkilöstökulut -2 -2
Markkinointikulut -4 -3
Poistot -2 -2
Vuokrat -4 -3
Ensivakuutuksen palkkiot -9 -10
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -1 -2
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 1 2
Muut -38 -25
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -74 -60
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Tietohallintokulut -1 -1
Markkinointikulut -1 -1
Vuokrat -1 -1
Muut -9 -9
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä -12 -12
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
Segmenttien väliset eliminoinnit 17 16
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä -545 -558