Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015
Koneet ja kalusto
2014
Koneet ja kalusto
1.1.
Hankintameno 63 64
Kertyneet poistot -46 -48
Kirjanpitoarvo 1.1. 16 16
31.12.
Hankintameno 65 63
Kertyneet poistot -47 -46
Kirjanpitoarvo 31.12. 19 16
Henkivakuutustoiminta
2015 2014
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -7 -7 -1 -6 -6
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 1 5 4 2 5
31.12.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -7 -8 -1 -6 -7
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 1 5 4 1 5
Omistusyhteisö
2015 2014
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -3 -4 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 2 3 1 3 4
31.12.
Hankintameno 2 4 6 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -3 -4
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 2 3 1 2 3
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 26 24
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.