Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2015 2014
Ennen
veroja
Verovai-kutus Verojen jälkeen Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -35 - -35 -174 - -174
Myytävissä olevat rahoitusvarat -106 21 -85 72 -15 57
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 16 - 16 -168 - -168
Yhteensä -124 21 -103 -270 -15 -285