Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2015
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 305 8 735 21,25
Topdanmark A/S Tanska 362 827 32,90
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Urzus Group AS Norja 1 28,57
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS Norja 3 35,75
Contemi Holding AS Norja 1 28,57
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2014
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 305 8 325 21,25
Topdanmark A/S Tanska 371 846 30,41
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Urzus Group AS Norja 2 28,57
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS Norja 3 39,57
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
2015 2014
Milj. e Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä
Osuudet 1.1. 7 065 382 7 447 6 906 375 7 282
Osuus kauden tuloksesta 751 42 793 680 54 735
Lisäykset - 1 1 - - 0
Vähennykset -533 -1 -534 -370 -0 -370
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa 23 -51 -28 -151 -47 -198
Muuntoerot - -0 -0 - -1 -1
Osuudet 31.12. 7 305 374 7 679 7 065 382 7 447
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 101 milj. e (1 101), josta Nordean osuus 978 milj. e (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 1 400 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto.
Taloudellinen informaatio Nordeasta
Milj. e 2015 2014
Varat 646 868 669 342
Velat 615 836 639 505
Liikevaihto 10 140 10 241
Muut laajan tuloksen erät 13 -1 042
Laaja tulos 3 675 2 290
Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot 533 370
Sammon osuus Nordean tuloksesta
Milj. e 2015 2014
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta 778 708
Poisto asiakassuhteista -35 -35
Laskennallisen veron muutos 8 8
Osuus osakkuusyrityksen voitosta 751 680