Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
Milj. e Tapaturma ja sairaus Moottoriajo-neuvovastuu Moottori-
ajoneuvot, muut luokat
Meri, lento ja tavaran-
kuljetus
Palo- ja muu omaisuus-vahinko Vastuu Luotto ja takaus
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2015 754 635 1 294 125 1 296 202 2
2014 774 657 1 309 130 1 317 212 2
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2015 740 636 1 266 123 1 299 204 2
2014 769 664 1 288 130 1 330 211 3
Korvauskulut, brutto 1)
2015 -525 -581 -854 -83 -851 -132 -1
2014 -554 -523 -885 -86 -881 -84 -0
Liikekulut, brutto 2)
2015 -133 -136 -184 -21 -210 -33 -0
2014 -133 -140 -192 -22 -213 -34 -0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2015 -9 -1 -1 -12 -76 -12 -
2014 -13 2 -2 -9 -83 -31 -
Vakuutustekninen tulos
2015 73 -83 226 7 162 28 1
2014 69 3 209 14 152 62 2
Milj. e Oikeusturva Muut Ensivakuutus yhteensä Jälleen-
vakuutus
Eliminoinnit Yhteensä
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2015 45 114 4 465 94 0 4 559
2014 41 112 4 555 84 -5 4 634
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2015 44 111 4 424 96 -0 4 520
2014 41 111 4 547 89 -5 4 631
Korvauskulut, brutto 1)
2015 -27 -99 -3 153 -48 7 -3 194
2014 -29 -72 -3 115 -71 6 -3 180
Liikekulut, brutto 2)
2015 -7 -16 -740 -17 135 -622
2014 -7 -16 -756 -15 13 -758
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2015 - -7 -117 6 0 -112
2014 - -8 -144 -4 5 -143
Vakuutustekninen tulos
2015 9 -10 414 37 142 592
2014 6 15 533 -1 19 551
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 249 milj. euroa (260).
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 28 milj. euroa (27) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 28 milj. euroa (27).