Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

10 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät Rahoitusvarat sekä Käteiset varat.
2015
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 53 -9 -79 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 1 2 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 129 20 44 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 955 295 382 -20 159
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 19 185 307 350 -20 160
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 63 - -
Muut rahoitusvelat 2 312 -59 -8
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 375 -59 -8
2014
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 79 -2 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 1 1 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 340 23 38 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 537 345 317 -62 135
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 19 004 366 356 -62 135
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 120 - -
Muut rahoitusvelat 2 302 -53 24
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 423 -53 24