Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Vakuutusmaksuvastuun muutos -39 -3
Jälleenvakuuttajien osuus 5 -3
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -34 -6
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 15 17
Sijoitussidonnaiset sopimukset -292 -292
Yhteensä -278 -275
Eläkevakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 94 144
Sijoitussidonnaiset sopimukset -143 -177
Yhteensä -49 -34
Jälleenvakuutussopimukset 0 2
Vakuutussopimukset yhteensä -327 -306
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon -33 -4
Sijoitussidonnaiset sopimukset -102 -188
Sijoitussopimukset yhteensä -135 -192
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä -462 -499
Segmenttien väliset eliminoinnit -5 16
Konserni yhteensä -502 -489