Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Hallitus päätti 10. helmikuuta 2016 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 21. huhtikuuta 2016 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta 2015 jaettavan osingon määräksi 2,15 euroa osakkeelta (yht. 1 204 000 000 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2016 tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.