Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2015 2014
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -35 -174
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 257 212
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -353 -140
Eriytetyn Suomi-vakuutuskannan osuus -10 -
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 16 -168
Verot 21 -15
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -103 -285
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 14 -101
Verot -3 26
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä 11 -76