Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutustoiminta
Vakuutussopimusvelkojen muutos
2015 2014
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 1 999 41 1 958 2 065 43 2 053
Valuuttakurssierot -20 1 -20 -69 1 -70
Vastuuvelan muutos 39 5 44 3 -3 6
31.12. 2 017 46 1 971 1 999 41 1 958
2015 2014
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 185 197 6 988 7 435 377 7 225
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 38 - 38 45 - 45
Valuuttakurssierot -1 6 -8 -245 -2 -243
Vastuuvelan muutos 195 -10 205 -50 -178 128
31.12. 7 416 193 7 223 7 185 197 6 988
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen
Milj. e 2015 2014
Vakuutusmaksuvastuu 2 017 1 999
Korvausvastuu 7 416 7 185
Tunnetut vahingot 1 657 1 609
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 352 3 298
Korvausten hoitokulut 269 269
Eläkemuotoiset korvaukset 2 138 2 009
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä 9 433 9 183
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 46 41
Korvausvastuu 193 197
Tunnetut vahingot 95 98
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 98 98
Yhteensä 239 237
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.

 

Korvauskulujen kehitys
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta -osiosta.
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 12 216 2 494 2 558 2 681 2 681 2 789 2 877 2 924 2 818 2 803 2 831
1 vuoden kuluttua 12 182 2 473 2 554 2 638 2 632 2 831 2 988 2 911 2 848 2 796
2 vuoden kuluttua 12 142 2 446 2 519 2 581 2 604 2 776 2 984 2 928 2 845
3 vuoden kuluttua 12 081 2 445 2 487 2 554 2 565 2 775 2 972 2 917
4 vuoden kuluttua 12 094 2 405 2 441 2 531 2 547 2 768 2 951
5 vuoden kuluttua 12 127 2 357 2 417 2 518 2 524 2 770
6 vuoden kuluttua 12 083 2 328 2 408 2 498 2 527
7 vuoden kuluttua 12 014 2 318 2 395 2 501
8 vuoden kuluttua 12 020 2 308 2 394
9 vuoden kuluttua 12 042 2 293
10 vuoden kuluttua 12 122
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 12 122 2 293 2 394 2 501 2 527 2 770 2 951 2 917 2 845 2 796 2 831 38 948
Kokonaan maksetut 9 370 2 043 2 153 2 249 2 254 2 470 2 602 2 508 2 378 2 188 1 585 31 800
Taseeseen sisältyvä velka 2 752 251 241 252 273 300 349 408 467 608 1 246 7 147
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 490 85 82 72 62 78 72 70 74 45 8 2 138
Velka korvausten hoitokuluista 269
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 416
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 11 315 2 390 2 459 2 561 2 567 2 654 2 721 2 725 2 768 2 763 2 783
1 vuoden kuluttua 11 262 2 361 2 449 2 532 2 535 2 701 2 793 2 710 2 797 2 752
2 vuoden kuluttua 11 216 2 334 2 422 2 478 2 505 2 659 2 781 2 726 2 796
3 vuoden kuluttua 11 163 2 338 2 390 2 452 2 479 2 653 2 775 2 727
4 vuoden kuluttua 11 132 2 301 2 347 2 433 2 462 2 649 2 751
5 vuoden kuluttua 11 181 2 259 2 324 2 421 2 439 2 652
6 vuoden kuluttua 11 152 2 232 2 317 2 403 2 442
7 vuoden kuluttua 11 098 2 223 2 304 2 406
8 vuoden kuluttua 11 107 2 214 2 303
9 vuoden kuluttua 11 139 2 182
10 vuoden kuluttua 11 225
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 11 225 2 182 2 303 2 406 2 442 2 652 2 751 2 727 2 796 2 752 2 783 37 019
Kokonaan maksetut 8 521 1 955 2 066 2 157 2 176 2 359 2 415 2 336 2 348 2 164 1 569 30 065
Taseeseen sisältyvä velka 2 704 227 237 249 266 294 336 391 449 588 1 214 6 954
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 490 85 82 72 62 78 72 70 74 45 8 2 138
Velka korvausten hoitokuluista 269
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 223
 
Henkivakuutustoiminta
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2015 5 058 4 5 062
Maksut 148 30 178
Korvaukset -445 -0 -445
Kuormitustulo -38 -0 -38
Laskuperustekorko 153 0 153
Asiakashyvitykset 0 - 0
Kannansiirto 17 - 17
Muut 85 1 86
31.12.2015 4 978 36 5 014
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2015, netto 4 976 36 5 012
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2014 3 924 4 3 928
Maksut 148 1 149
Korvaukset -397 -0 -397
Kuormitustulo -36 - -36
Laskuperustekorko 131 - 131
Asiakashyvitykset 0 - 0
Kannansiirto 1 337 - 1 337
Muut -48 -0 -48
31.12.2014 5 061 4 5 065
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2014, netto 5 058 4 5 062
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2015 3 599 1 714 5 312
Maksut 575 394 969
Korvaukset -198 -358 -556
Kuormitustulo -44 -22 -66
Muut 110 89 200
31.12.2015 4 042 1 817 5 858
1.1.2014 3 095 1 522 4 617
Maksut 513 448 961
Korvaukset -191 -294 -485
Kuormitustulo -39 -21 -60
Muut 220 59 279
31.12.2014 3 599 1 714 5 312
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 2 516 2 625
Korvausvastuu 2 461 2 434
Yhteensä 4 976 5 059
Jälleenvakuutussopimukset
Vakuutusmaksuvastuu 1 1
Korvausvastuu 1 0
Yhteensä 2 2
Vakuutussopimukset yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 517 2 626
Korvausvastuu 2 462 2 434
Yhteensä 4 978 5 061
Sijoitussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 36 4
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 552 2 631
Korvausvastuu 2 462 2 434
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 5 014 5 065
Jälleenvakuuttajien osuus
Korvausvastuu 3 -3
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 14 447 14 248