Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

39 Sijoitukset tytäryhtiöissä
Nimi Konsernin omistus-
osuus %
Kirjanpito-
arvo
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB (publ) 100 1 886
If Skadeförsäkring AB 100 1 315
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 100 483
If P&C Insurance AS 100 48
AS If Kinnisvarahaldus 100 0
CJSC If Insurance 100 10
If Livförsäkring AB 100 8
Henkivakuutustoiminta
Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum 100 484
Innova Palvelut Oy 100 3
Mandatum Life Palvelut Oy 100 2
Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy 100 1
Saka Hallikiinteistöt GP Oy 100 0
Mandatum Life Fund Management S.A. 100 1
Mandatum Life Insurance Baltic SE 100 11
Muu toiminta
If IT Services A/S 100 0
Sampo Capital Oy 100 1
Ei sisällä konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.