Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 4 042 3 599
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 1 817 1 714
Yhteensä 5 858 5 312
Segmenttien väliset eliminoinnit -18 -23
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 5 841 5 289