Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2015
RAHOITUSVARAT 2015
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 16 2 - 3 -4 - 17 1
Saamistodistukset 24 -0 - 0 -0 3 27 -0
Rahastot 57 2 11 -23 - 46 2
96 3 - 14 -27 3 89 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 228 14 -2 0 -194 - 46 2
Saamistodistukset 78 9 -0 90 -86 - 90 -0
Rahastot 748 25 13 174 -159 - 801 7
1 054 48 10 264 -440 - 936 9
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 150 51 10 278 -467 3 1 026 12
2015
Milj. e Realisoi-
tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 51 6 57
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 6 6 12
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2014
RAHOITUSVARAT 2014
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 2 - 3 -3 - 16 1
Saamistodistukset 19 -1 - 18 -1 -10 24 0
Rahastot 64 0 - 30 -20 -18 57 1
97 1 - 51 -24 -28 96 2
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 243 11 1 30 -23 -33 228 -1
Saamistodistukset 39 2 2 10 -6 30 78 2
Rahastot 720 29 46 215 -262 - 748 62
1 002 42 49 255 -291 -3 1 054 64
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 099 43 49 306 -316 -31 1 150 66
2014
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 43 56 99
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 10 56 66