Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 -0 - -0 15
Eläkevelvoitteet 85 -50 -3 3 35
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 8 -14 4 -1 -3
Yhteensä 107 -63 0 2 46
Laskennallisten verojen netotus -12
Laskennalliset verosaamiset taseessa 35
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 275 -21 - -3 251
Käyvän arvon muutokset 231 4 -16 2 221
Muut veronalaiset tilapäiset erot 19 12 -25 1 7
Yhteensä 526 -5 -41 -0 479
Laskennallisten verojen netotus -12
Laskennalliset verovelat taseessa 468
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 - -0 15
Eläkevelvoitteet 66 -2 26 -5 85
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot -5 15 1 -2 8
Yhteensä 75 13 26 -7 107
Laskennallisten verojen netotus -22
Laskennalliset verosaamiset taseessa 86
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 294 -7 - -13 275
Käyvän arvon muutokset 202 7 25 -3 231
Muut veronalaiset tilapäiset erot 18 3 -0 -1 19
Yhteensä 514 3 25 -17 526
Laskennallisten verojen netotus -22
Laskennalliset verovelat taseessa 504
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 25 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2021.

Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 3 milj. euroa