Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

5 Henkilöstökulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -373 -374
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -17 -18
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt 213 -64
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31) -137 -7
Muut henkilösivukulut -57 -75
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -371 -537
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -35 -33
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -4 -4
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -6 -5
Muut henkilösivukulut -3 -4
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -47 -46
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 -8
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -8 -9
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -2 -2
Muut henkilösivukulut -1 -0
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä -20 -20
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä -438 -603
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.