Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

30 Varaukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015
Varaukset 1.1.2015 63
Valuuttakurssierot 1
Varausten lisäykset 12
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -20
Käyttämättömien varausten peruutukset -5
Varaukset 31.12.2015 51
Varaukset enintään 1 vuosi 14
Varaukset yli 1 vuosi 37
Yhteensä 51
17 milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 30 milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.