Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

22 Verot
Milj. e 2015 2014
Tulos ennen veroja 1 888 1 759
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -378 -352
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -25 -16
Verovapaat tulot 2 3
Vähennyskelvottomat kulut -2 -3
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 168 149
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista 0 -1
Verokannan muutokset 5 1
Verot aikaisemmilta tilikausilta -1 -1
Konsernin verot yhteensä -232 -220