Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

9 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2015 2014
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 656 1 540
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 2,96 2,75