Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

25 Muut varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Korot 54 66
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 132 1 103
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 38 34
Kauppahintasaamiset 2 2
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 131 138
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 120 117
Muut 62 73
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä 1 541 1 533
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 112 milj. euroa (122).
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2015 2014
1.1. 138 159
Nettomuutos tilikauden aikana -4 -14
Valuuttakurssierot -2 -7
31.12. 131 138
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Korot 30 30
Saamiset vakuutuksenottajilta 9 3
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta -0 1
Kauppahintasaamiset 21 68
Johdannaiskaupan vakuudet 19 72
Muut 48 33
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä 127 208
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Korot 38 37
Kauppahintasaamiset 5 9
Muut 8 4
Omistusyhteisön muut varat yhteensä 51 50
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -10 -11
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 1 708 1 781