Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
Milj. e 2015 2014
Vakuutusmaksutuotot 4 344 4 457
Korvauskulut -3 143 -3 162
Liikekulut -566 -745
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut -1 0
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 23 37
Vakuutustekninen kate 657 588
Sijoitustoiminnan nettotuotto 325 378
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -60 -82
Muut tuotot ja kulut 38 47
Liikevoitto 960 931
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2015 2014
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -249 -260
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -497 -499
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -78 -246
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -71 -27
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -19 -14
Yhteensä -914 -1 046